Home 고객센터 공지사항
 
작성일 : 12-09-24 18:24
안양학교 개교기념식
 글쓴이 : 운영자
조회 : 1,441  
                 2012.09.19일 오후6시 안양직업전문학교
                 개교 기념예배를 올린 후,,
                 평촌로타리클럽 회원 40여명과 많은
                 축하객이 오시어 학교 발전을 축원해 주셨고,,
                 권용준 학교장께서는 청,장년층 평생교육의 장으로 
                 육성하실것을 다짐하셨습니다.